Llogi Ystafell

Mae gan y Cyngor yr Ystafelloedd canlynol ar gael i logi.

Dal hyd at 30 o bobl yn gyfforddus

A gellir ei osod unrhyw ffordd yn ôl y gofyn

DSC00001

Dyma’r ystafell fwyaf sy’n dal hyd at 100 o bobl, mae cegin yn rhan o’r ystafell yma .

DSC00021

Yn dal 50-70 o bobl a ellir ei osod mewn nifer o wahanol ffurf. Ystafell olau braf

Cegin cyfagos.

DSC00013

Ystafell safonol ar gyfer cyfarfodydd ffurfiol


DSC00017
DSC00006

Prisiau Llogi Ystafelloedd - cliciwch yma

Rheolau Iechyd a Diogelwch yr adeilad

 

Rheolau llogi ystafell yn Yr Institiwt, Caernarfon
Er mwyn gweithredu o fewn gofynion Tan a Diogelwch, a fuasech mor garedig a gweithredu o fewn y rheolau syml yma

RHAID i bob grwp sydd yn llogi unrhyw ystafell

 1. Sicrhau bod unigolyn apwyntiedig o fewn y grwp, yn gyfrifol am wybod faint o bobl sydd yn eich grwp ar unrhyw adeg ( dim yn perthnasol i Bore Coffi)
 2. Sicrhau bod pawb yn ymwybodol o Man Cyfarfod Argyfwng yr Institiwt- sef ar ben yr allt ,gan cadw'r lon yn glir i'r Gwasanaethau Brys
 3. Sicrhau bod pawb yn ymwybodol bydd prawf Larwm Tan ar fore Llun am 9.15 bob wythnos
 4. Rhaid tynnu unrhyw blygiau allan o'r wal cyn gadael yr ystafell ar ddiwedd eich cyfnod
 5. Rhaid cadw drysau ar gau, plis pediwch ei gadael yn agored
 6. Os ydych yn defnyddio Ystafell Peblig , a wnewch chi gadw'r drws allanol yn agored, gan defnyddio'r bachyn. Os ydych yn ddefnyddio'r gegin
  rhaid cadw'r drws yn agored a sicrhau bod yr "hatch" yn cael ei ail gloi

Os yw'r Larwm Tan yn canu

 1. Gofynnwch wrth bawb yn eich grwp i adael wrth y grisiau , yn drefnus ac heb oedi
 2. Unigolyn apwyntiedig i sicrhau eich niferoedd yn y man ymgynull,a gadael i aelod o staff wybod , er mwyn iddynt drafod unrhyw aelod coll i'r
  Gwasanaethau brys
 3. Os oes gennych unrhyw aelodau sydd yn dibynnol ar y Lifft ,cysylltwch a aelod o staff er mwyn mabwysiadu cynllun "buddy". Rhaid ich
  unigolyn apwyntiedig fod yn ymwybodol o'r trefniant

Damweiniau
Rhaid i staff yr adeilad dderbyn gwybodaeth am unrhyw ddamwain mor fuan a sydd bosibl er mwyn cwblhau gwaith papur priodol

 

I brintio copi o'r Rheolau Iechyd a Diogelwch yr adeilad - cliciwch yma

Ffurflen derbyn y rheolau - cliciwch yma

 

Ni chaniateir I blant ddefnyddio y ceginau.

 

Cyfrifoldeb yr huriwr yw gofalu nad os difrod yn digwydd i eiddo'r Cyngor, ac iddynt dalu am unrhyw gostau sy'n codi. Rhaid glanhau unrhyw lestri a chegin ar ol eu ddefnyddio.

 

Mae angen cael enw pob cysylltydd gyda rhif ffon a chyfeiriad, os gwelwch yn dda.

 

Fydd disgwyl I elusennau lleol dalu gradd cyffredinol heb law am fore coffi fydd am ddim.

 

Bydd cwmniau Preifat, adrannau y llywodraeth yn talu gradd uchaf.

 

Disgwylir taliad o fewn 6 wythnos o dyddiad llogi.

I lawrlwytho pamffled llogi ystafelloedd - cliciwch yma

Do