Croeso i Wefan Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon


Gobeithio fydd yn ffynhonell werthfawr o wybodaeth ichi.

Er mwyn ei symleiddio rydym wedi creu 2 pennawd
Felly ar gyfer unrhyw beth i wneud a materion y Cyngor cliciwch ar – Cyngor
ac ar gyfer unrhyw wybodaeth am y dref ei hun gan cynnwys digwyddiadau cliciwch ar – Caernarfon

 

Gwybodaeth Diweddaraf COVID-19Newyddion Diweddaraf

Gwasanaeth Sul y Cofio

Croeso i wasanaeth Sul y Cofio Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon. Er y byddwn yn cynnal gwasanaeth ar y Maes yn y modd arferol eleni, mae’r fidio yma’n cael ei wneud ar gyfer y rhai sy’n methu bod yno, ac yn gorfod cofio o bell.


Rheolwr Prosiect CaerAilGyfle

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig – Rheolwr Prosiect CaerAilGyfle.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5.00 p.m., dydd Gwener, y 29ain o Hydref.

Cysylltwch gyda Sion Wyn Evans, Clerc Cyngor Tref Caernarfon, os am fwy o wybodaeth – (01286) 672943 / clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Gwahoddir ceisiadau drwy lythyr a’i anfon unai er sylw Clerc y Dref, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS, neu e-bostio’r llythyr i clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y swydd Rheolwr Prosiect CaerAilGyfle


Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Ffurflen Archwilion cyfrifon gorffen Mawrth 2021 - cliciwch yma