Councillors

Mr Sion Evans - Town Clerk
Caernarfon Royal Town Council
Phone: 01286 672943
Fax: 01286 676392

Cllr. Keith Jones (Annibynnol)
2 LLys y Garn,
Caernarfon,
LL55 2UT
Phone: 07748557258

 

Deputy Mayor Cllr. Cai Larsen (Plaid Cymru)
Bronwynfa,
Ffordd Y Gogledd,
Caernarfon,
LL55 1BE
Phone: 01286 676026

 

Cllr. William Roy Owen (Annibynnol)
39 Maes Meddyg,
Gallt y Sil,
Caernarfon,
LL55 2SF
Phone: 07817674915 / 01286 672618

 

Cllr. Richard Thomas (Plaid Cymru)
Bryn Meillion Lon Ddewi,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1EL
Phone: 01286 677247 / 07920263234
Email: dicthomas@yahoo.co.uk

Cllr. William Lloyd Davies (Plaid Cymru)
Llanddwyn,
10 Ffordd Menai,
Caernarfon,
LL55 1LF
Phone: 01286 671802

 

Cllr. Ann Hopcyn (Plaid Cymru)
Pen Y Graig,
Ael Y Garth,
Caernarfon,
LL55 1HA
Phone: 01286 674024

 

Cllr. Eleri Lovgreen (Plaid Cymru)
Tanygraig,
Llys Gwyn,
Caernarfon,
LL55 1EN
Phone: 01286 674314

 

Cllr. I. C. Thomas (Plaid Cymru)
Strade,
65 Cae Gwyn,
Caernarfon,
LL55 1LL
Phone: 01286 673828
Mobile Phone: 07810648647
Email: Ioan@caernarfon.cymru

Cllr. Eiriona Rees Hughes (Annibynnol)
18 Tithebarn Street,
Caernarfon,
LL55 2RF
Phone: 01286 676782

 

Cllr. W Tudor Owen (Plaid Cymru)
Langdale,
Uxbridge Square,
Caernarfon,
LL55 2RE
Phone: 07774 628 909
Email: wtowen15@btinternet.com

 

Cllr. Brenda Owen (Plaid Cymru)

Langdale,
Uxbridge Square,
Caernarfon,
LL55 2RE
Phone: 01286 672436

 

Cllr. Kenny Richards (Plaid Cymru)
1 Bryn Gwynedd,
Lon Fictoria,
Caernarfon,
Gwynedd
Phone: 01286 238072

 

Cllr. Jason Wayne Parry (Annibynnol)
Enaid y Wawr,
23 Cefn Dyffryn,
Groeslon,
Caernarfon,
LL54 7TQ
Phone: 07900594270
Email: cynghoryddjasonwayneparry@gwynedd.llyw.cymru

Cllr. Stuart MIchael Sage (Annibynnol)
31 Maesincla,
Caernarfon,
LL55 1BY
Phone: 07765271212

 

Mayor Cllr. Maria Veronica Sarnacki (Annibynnol)
64 Cae Mur,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1DS
Phone: 01286 673272

 

Cllr. Cemlyn Rees Williams (Plaid Cymru)
Y Bwthyn,
FFordd Bethel,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1EB
Phone: 01286 674977

 

Cllr. Dawn Lynne Jones (Plaid Cymru)
16 Maes Hyfryd,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1DN
Phone: 01286 674425