Cysylltu

Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Adeilad yr Institiwt
Allt Pafiliwn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AS

Ffôn: 01286 672 943
E-bost: clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Mae’n hawdd cyrraedd tref hanesyddol Caernarfon mewn car, awyren, trên, bws neu gwch.

Mewn Car
Mae’r ffyrdd yn dda, efo Bangor a gwibffordd yr A55 ryw chwarter awr i ffwrdd. Mae meysydd awyr Manceinion a Lerpwl ryw 2 awr i ffwrdd, Dulyn ryw 3 awr i ffwrdd (gan gynnwys y fferi gyflym) ac mae Caerdydd ryw bedair awr a hanner i ffwrdd.

Os ydych chi’n teithio o Lundain, dylech ganiatáu 5 awr ar gyfer eich siwrnai. Gadael yr M6 ar Gyffordd 20 i ymuno â’r M56. Dilyn arwyddion Queensferry / Gogledd Cymru i ymuno â’r A55. Gadael yr A55 ar Gyffordd 9 i ymuno â’r A487 a dilyn arwyddion Caernarfon ar yr A487 am 7 milltir.

Wrth deithio o gyfeiriad Bangor, ar y gylchfan wrth Morrisons, cymerwch y 4ydd ffordd ymadael a pharcio ym maes parcio Balaclava (talu ac arddangos) sydd yn union ar eich chwith. Cerddwch ar hyd Ffordd Bangor (ochr Asda) ac fe welwch Fanc Barclays ar y dde i chi a Becws Carlton ar y chwith. Mae yna allt y drws nesaf i’r becws – mae’r fynedfa i’r Institiwt hanner ffordd i fyny’r allt ar y dde i chi.

Ar yr A487 o gyfeiriad y de, ar y gylchfan wrth Morrisons, cymerwch yr 2il ffordd ymadael a dilyn y cyfarwyddiadau uchod.

Os ydych chi’n dod i ollwng nwyddau yn yr Institiwt cyn mynd i barcio, dilynwch arwyddion Canol y Dref a mynd heibio’r prif safleoedd bysiau, trowch i’r dde wrth y goleuadau traffig, a dilynwch y ffordd hyd nes y gwelwch Fanc Barclays ar eich chwith, ac yna trowch i’r dde i fyny’r allt, parciwch ar yr allt a dewch â’ch nwyddau i mewn.

Mewn Awyren
Dim ond 24 milltir i ffwrdd y mae Maes Awyr Môn ar hyd yr A55, ac mae yna gyswllt dwywaith y dydd rhwng Môn a Chaerdydd yn ystod yr wythnos waith. Mae Maes Awyr Caernarfon lai na 6 milltir i ffwrdd, ac mae modd glanio awyrennau preifat yno. Mae Maes Awyr John Lennon Lerpwl 90 milltir i ffwrdd ar hyd yr M56, yr A55 a’r A487. Mae Maes Awyr Manceinion 98 milltir i ffwrdd ar hyd yr M56, yr A55 a’r A487, rhyw awr a thri chwarter mewn car.

Mewn Trên
Bangor yw’r orsaf drenau agosaf, gyda threnau’n teithio yno o Gaer, Crewe, Manceinion, Euston Llundain, Caerdydd a Chaergybi (yn cysylltu â fferi Dulyn). O Euston Llundain (ar drenau Virgin), mae’r siwrnai yn cymryd rhyw 3 awr.

Mewn Cwch
Mae’n hawdd cyrraedd Caernarfon o Iwerddon, drwy borthladd Caergybi, ac mae’r ffyrdd cyswllt yn ardderchog. Cymerwch yr A55 gan adael ar Gyffordd 9 (y ffordd ymadael gyntaf ar ôl croesi Pont Britannia) a theithio ar yr A487 gan ddilyn yr arwyddion i Gaernarfon am 7 milltir. Os ydych chi’n teithio ar droed, gallwch ddal trên o Gaergybi i Fangor, sy’n cymryd ryw 30 munud, ac yna fws o Fangor i Gaernarfon, sy’n cymryd 20 munud.

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â Cyngor Tref Caernarfon

Er mwyn ein galluogi i’ch cynorthwyo mewn modd effeithlon, byddwch cystal â darparu cymaint o wybodaeth â phosibl, ar y ffurflen isod.

 

Do
 

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â Cyngor Tref Caernarfon

Er mwyn ein galluogi i’ch cynorthwyo mewn modd effeithlon, byddwch cystal â darparu cymaint o wybodaeth â phosibl, ar y ffurflen isod.