Croeso i Wefan Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon


Gobeithio fydd yn ffynhonell werthfawr o wybodaeth ichi.

Er mwyn ei symleiddio rydym wedi creu 2 pennawd
Felly ar gyfer unrhyw beth i wneud a materion y Cyngor cliciwch ar – Cyngor
ac ar gyfer unrhyw wybodaeth am y dref ei hun gan cynnwys digwyddiadau cliciwch ar – Caernarfon

 

Gwybodaeth Diweddaraf COVID-19Newyddion Diweddaraf


Ni fyddwn yn trefnu noson Tan Gwyllt eleni

Oherwydd y sefyllfa o ran Covid 19, canllawiau newydd Senedd Cymru a pwysigrwydd diogelu pobl ni fyddwn yn trefnu noson Tan Gwyllt eleni.

Cliciwch yma i ddarllen fwy


Datganiad Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon ar Sul y Cofio, 8fed o Dachwedd, 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd “cyfnod atal byr” yn cael ei gyflwyno ar draws Cymru ar ddiwedd yr wythnos hon i helpu i ddod ag achosion o’r coronafeirws o dan reolaeth unwaith eto. Golyga hyn y bydd cyfres o fesurau ar waith o 6.00 p.m., ddydd Gwener 23ain Hydref tan ddechrau dydd Llun 9fed o Dachwedd 2020.

Cliciwch yma i ddarllen fwy

>>> mwy o newyddion...