Croeso i Wefan Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon


Gobeithio fydd yn ffynhonell werthfawr o wybodaeth ichi.

Er mwyn ei symleiddio rydym wedi creu 2 pennawd
Felly ar gyfer unrhyw beth i wneud a materion y Cyngor cliciwch ar – Cyngor
ac ar gyfer unrhyw wybodaeth am y dref ei hun gan cynnwys digwyddiadau cliciwch ar – Caernarfon

 

Gwybodaeth Diweddaraf COVID-19Newyddion Diweddaraf

Bywyd Newydd i Hen Bethau

Cyngor Tref Caernarfon yn sicrhau grant
i greu hwb cymunedol ar gyfer trwsio ac ail-ddefnyddio

Mae Cyngor Tref Caernarfon wedi sicrhau grant gan Gronfa Economi Gylchol Adferiad Gwyrdd 2020-21Llywodraeth Cymru i greu hwb cymunedol ar gyfer trwsio, ail-ddefnyddio ac ailgylchu nwyddau yng nghanol tref Caernarfon.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.


Rhybydd o Ganlyniad Archwyliad

Rhybydd o ganlyniad archwyliad

 

Y mae RHYBUDD yn cael ei roddi bod yr archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2020 wedi ei gwblhau ar
15 Rhagfyr 2020

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth.

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy.


Tŷ Addurnedig Gorau a Gwely a Brecwast Addurnedig Gorau

Dyma fanylion am fwy o enillwyr cystadlaethau Nadolig y Cyngor Tref. Llongyfarchiadau! Byddwn yn cysylltu efo’r enillwyr yn y flwyddyn newydd

Cliciwch yma i ddarllen mwy.


Canlyniadau Cystadleuaeth Ffenestr Siop Nadoligaidd orau 2020

Mae na gymaint o ffenestri gwych yn siopau’r dref eleni felly diolch i brif ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen am feirniadu cystadleuaeth mor ffyrnig. Dyma’r canlyniadau ynghyd a lluniau y tri uchaf ymhob categori. Y ffenest orau i gyd oedd Ffenestr Dodrefn Perkins. Byddwn yn dod a’r gwobrau o gwmpas cyn gynted a bo’n bosib trefnu gwneud.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

>>> mwy o newyddion...