Croeso i Wefan Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon


Gobeithio fydd yn ffynhonell werthfawr o wybodaeth ichi.

Er mwyn ei symleiddio rydym wedi creu 2 pennawd
Felly ar gyfer unrhyw beth i wneud a materion y Cyngor cliciwch ar – Cyngor
ac ar gyfer unrhyw wybodaeth am y dref ei hun gan cynnwys digwyddiadau cliciwch ar – Caernarfon

 

Gwybodaeth Diweddaraf COVID-19Newyddion Diweddaraf

Cydlynydd O Law i Law

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig – Cydlynydd O Law i Law. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 12.00 p.m., dydd Gwener, y 12fed o Fawrth. Cysylltwch gyda Sion Wyn Evans, Clerc Cyngor Tref Caernarfon, os am fwy o wybodaeth – (01286) 672943 / clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru Gwahoddir ceisiadau drwy lythyr a’i anfon unai er sylw Clerc y Dref, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS, neu e-bostio’r llythyr i clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru.

Cliciwch yma am Cydlynydd o Law i Law - Manyldeb Person

Cliciwch yma am Cydlynydd o Law i Law - Swydd ddisgrifiad


Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus!

A dyma rhywbeth bach i'ch diddanu ar ddydd Gŵyl Dewi, cerddi buddugol ein cystadleuaeth barddoni.


Hysbyseb CADW Castell Caernarfon - Ciosg Dros Dro

pop up castell caernarfonCadw: Castell Caernarfon
Safle Treftadaeth Byd UNESCO
Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb
gan ddarpar weithredwyr
CIOSG DROS DRO
CYTUNDEB 1 FLWYDDYN O FIS MEHEFIN 2021
a defnydd yn y dyfoddol o 'Caffi Castell' oddi mewn i Borth y Brenin ar ei newydd wedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i ddarllen mwy.


Bywyd Newydd i Hen Bethau

Cyngor Tref Caernarfon yn sicrhau grant
i greu hwb cymunedol ar gyfer trwsio ac ail-ddefnyddio

Mae Cyngor Tref Caernarfon wedi sicrhau grant gan Gronfa Economi Gylchol Adferiad Gwyrdd 2020-21Llywodraeth Cymru i greu hwb cymunedol ar gyfer trwsio, ail-ddefnyddio ac ailgylchu nwyddau yng nghanol tref Caernarfon.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.


Rhybydd o Ganlyniad Archwyliad

Rhybydd o ganlyniad archwyliad

 

Y mae RHYBUDD yn cael ei roddi bod yr archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2020 wedi ei gwblhau ar
15 Rhagfyr 2020

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth.

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy.


Tŷ Addurnedig Gorau a Gwely a Brecwast Addurnedig Gorau

Dyma fanylion am fwy o enillwyr cystadlaethau Nadolig y Cyngor Tref. Llongyfarchiadau! Byddwn yn cysylltu efo’r enillwyr yn y flwyddyn newydd

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

>>> mwy o newyddion...